Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

about:logins is not showing my credentials

  • 11 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have many passwords saved in Firefox but after 93 update, there is nothing in about:logins. Although autofill works fine.

I have many passwords saved in Firefox but after 93 update, there is nothing in about:logins. Although autofill works fine.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (11)

more options

Start Firefox in Troubleshoot Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

  • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
  • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Troubleshoot Mode start window

You can check the Browser Console for login related messages when you open Lockwise (about:logins).

You can temporarily set signon.debug = true on the about:config page for troubleshooting purpose. Do not forget to reset signon.debug once you are done testing.

more options

Sorry, none of the above seems to work.

more options

Firefox 80+ has a logins-backup.json file in the profile folder that can be used in case of issues with logins.json or to undo an accidental delete of a login, so you can check if you can find this file in the profile folder or in a backup and replace the current logins.json. Make sure to keep a backup copy of all involved files (logins.json and key4.db and logins-backup.json)

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Help -> More Troubleshooting Information -> Profile Folder/Directory: Windows: Open Folder; Linux: Open Directory; Mac: Show in Finder https://support.mozilla.org/en-US/kb/profiles-where-firefox-stores-user-data

If you use a Primary Password then you can prevent losing passwords by canceling the PP prompt. You need to logout beforehand by canceling a PP prompt, e.g. by clicking the eye icon in Lockwise (about:logins).

more options

In the event that the passwords information is lost, you should record all information in a separate text file somewhere else on your hard drive, or written down. You can easily copy and paste if you need to do so. If you are concerned about someone else looking at that file, you can compress it using a password.


Password:Recovery:Restore:Export https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ http://www.nirsoft.net/utils/passwordfox.html (Win) PasswordFox v1.58 - Extract the usernames/passwords stored in Firefox Copyright (c) 2008 - 2017 Nir Sofer

Note: Some anti-virus show false positive. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Easily export your passwords from Firefox. https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter

Export your passwords from Firefox in a portable CSV or JSON format. It works on Windows, macOS, and Linux. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3 Tools to Decrypt and Recover Passwords Saved in Firefox • Raymond CC https://www.raymond.cc/blog/how-to-find-hidden-passwords-in-firefox/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://www.ghacks.net/2018/07/18/how-to-export-firefox-passwords-in-firefox-57/ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ https://github.com/kspearrin/ff-password-exporter +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ If you don't find a third party script or program you can trust, you can run a script in Firefox's Browser Console to spit out the list in CSV or JSON format. For example:

JSON file: https://support.mozilla.org/questions/1258644

CSV: https://support.mozilla.org/questions/1253828 (copy/paste from console)


chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xul

chrome://passwordmgr/content/passwordManager.xhtml

more options

I believe I have the same problem (FF 93, Windows 10). I have found that if I wait for 1-5 minutes, the page is actually populated with the passwords as expected, so it just takes forever to load. I have many passwords stored, but I did not have this problem before V93.

more options

(a) said

I believe I have the same problem (FF 93, Windows 10). I have found that if I wait for 1-5 minutes, the page is actually populated with the passwords as expected, so it just takes forever to load. I have many passwords stored, but I did not have this problem before V93.

Exactly exactly. Same happens to me.

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

How many logins do you have if you open logins.json in a Firefox tab to check the file in the built-in JSON Viewer ?

You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

more options

cor-el said

How many logins do you have if you open logins.json in a Firefox tab to check the file in the built-in JSON Viewer ? You can use the button on the "Help -> More Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page (Root directory).

I have 491 logins currently.

more options

FredMcD said

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Yup, It is still there. I even refreshed the Firefox.

more options

You can try to temporarily set signon.debug = true on the about:config page. Check the Browser Console for login related messages after you open about:logins.

Do not forget to reset signon.debug to false once you are done testing.

You can open the about:config page via the location/address bar. You can click the button to "Accept the Risk and Continue".