Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How can I find/remove an incomplete login name?

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 469 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Foxfree99

more options

FF is offering me two versions of my e-mail when I login to a website where I have specifically told it to 'never' remember a password. The little black selection dropdown shows both myUserName@myMailserver.com myUserName@myMailserver.co When I click to login page of 'website.com'. It does not offer this for all websites that use e-mail address as login.

I have checked and the website in question shows up in 'never save' exceptions to my 'ask to save usernames and passwords'.

So I have no saved passwords to remove for that site--when I look up 'website.com', I get nothing.

2 questions: why does FF continue to offer a login name for that site?

FF 93.04 beta (will be updated in a few minutes to next version) MacOS 11.6 Big Sur and where can I find and zap 'myUserName@myMailserver.co' without losing all of my other logins & passwords that I do allow FF to store for me?

FF is offering me two versions of my e-mail when I login to a website where I have specifically told it to 'never' remember a password. The little black selection dropdown shows both myUserName@myMailserver.com myUserName@myMailserver.co When I click to login page of 'website.com'. It does not offer this for all websites that use e-mail address as login. I have checked and the website in question shows up in 'never save' exceptions to my 'ask to save usernames and passwords'. So I have no saved passwords to remove for that site--when I look up 'website.com', I get nothing. 2 questions: why does FF continue to offer a login name for that site? FF 93.04 beta (will be updated in a few minutes to next version) MacOS 11.6 Big Sur and where can I find and zap 'myUserName@myMailserver.co' without losing all of my other logins & passwords that I do allow FF to store for me?

Επιλεγμένη λύση

Suggestions in a login drop down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Lockwise Password Manager. Suggestions in a drop down list without a key symbol are autocomplete saved form data.

Suggestions without a key icon are part of autocomplete form data that you should be able to remove via the cursor down key and Delete (Mac: Shift+Delete).

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

There are two possibilities. The Password Manager, and the form filler.


Type about:preferences#security<enter> in the address bar. Look under Logins,

Note: For Firefox v56+ its; about:preferences#privacy Look under Forms & Passwords +++++++++++++++++++++++++++++++ Turn on Remember Logins. To check the passwords you have listed, press Saved Logins.

Press the Exceptions button and see what's inside.


That could be the form filler built into Firefox. Click in the field, enter a character or two and STOP ! Using the arrow keys, highlight an unwanted entry. Then press Shift > Delete

Repeat as needed.

more options

Επιλεγμένη λύση

Suggestions in a login drop down list that have a key icon in front are login suggestions that you need to remove in the Lockwise Password Manager. Suggestions in a drop down list without a key symbol are autocomplete saved form data.

Suggestions without a key icon are part of autocomplete form data that you should be able to remove via the cursor down key and Delete (Mac: Shift+Delete).

more options

thanks, all.

It took me a minutes to realize I needed to use the arrow key to select the entry then shift-delete. You both said it but I had to read two versions of the same instruction to get it. Long day at work!