Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Mozilla does not display Bulgarian letters

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από blackjag

more options

I have a problem with Mozilla. I use Bulgarian language and Windows 7. On some sites Mozilla does not show me the Bulgarian letters. I am sending a screenshot. How do I fix this problem?

P.S. Some time ago I had the same problem after the update, but on the next update Mozilla was fine and I had no problem.

I have a problem with Mozilla. I use Bulgarian language and Windows 7. On some sites Mozilla does not show me the Bulgarian letters. I am sending a screenshot. How do I fix this problem? P.S. Some time ago I had the same problem after the update, but on the next update Mozilla was fine and I had no problem.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Thanks, I reinstalled the "Helvetica Cyrillic" font on my computer and now everything is OK.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

That is likely a problem with a missing or corrupted font.

You can right-click and select "Inspect Element" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks, I reinstalled the "Helvetica Cyrillic" font on my computer and now everything is OK.