Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox only slow on my website; fine on other browsers

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από jacydjames

more options

Okay, this has been happening for months now. My site has been intermittently slow on one of my office computers. Thought is was a host issue so fought with them for weeks on trying new setting on the server but they could never see the issue on their end. Main problem is in the admin area of my shopping cart (CS-cart) being super slow but would also occasionally appear on the front end. Sometimes it may only happen for a few minutes, other times would happen all day (or now all week). Then office computer number 2 started having problems with my site. It was so bad (like took minutes to even pull up my site) that I had to install Chrome so orders could be printed. Been running it for a few weeks now without issue but just tried FF again and the problem still persists. I have tried clearing the cache/history on both computers and even on computer 2 completely uninstalled without storing data but still have the issue. What is more frustrating is it happens only occasionally on one computer, pretty consistent on the other and computer number 3 on the same network has no problems. Was even thinking it may be Cloudflare (browser console listings) so disabled using it but that just seemed to have fixed the issue on one computer but not the other. But everything is so random I really don't know where the problem is. All I know is using another browser for a few weeks now has fixed the issue on both computers. I should note that I am on my site constantly so I may see a few hundred pages a week (history was a 6300 on one computer when I cleared it) Anyone have any suggestions?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Below is what I was seeing in the console when the issues were happening. Note that I changed my website name to "mywebsite" for privacy issues.

GEThttps://mywebsite.com/shop/admin55.php?dispatch=auth.login_form&return_url=admin55.php [HTTP/3 200 OK 369ms]

POSThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/rum? [HTTP/3 200 OK 20ms]

GEThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js [HTTP/3 304 Not Modified 20ms]

GEThttps://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js [HTTP/2 304 Not Modified 126ms]

GEThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/var/cache/misc/assets/js/tygh/scripts-755cc8979aafe8c3a9167951c7dc64351631787150.js [HTTP/3 304 Not Modified 225ms]

GEThttps://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js

ExtensionError: No such native application com.lastpass.nplastpass 2 ExtensionUtils.jsm:58:5 GEThttps://mywebsite.com/shop/design/backend/media/images/favicon.ico [HTTP/3 200 OK 0ms]

XHRPOSThttps://loglogin.lastpass.com/loglogin.php [HTTP/2 200 OK 208ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/var/cache/misc/assets/js/tygh/scripts-755cc8979aafe8c3a9167951c7dc64351631787150.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-core.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-core.js

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/select2/dist/js/select2.full.min.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

XHRPOSThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/rum? [HTTP/3 200 OK 18ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-validation.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-validation.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-combat.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-combat.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/dom-extend.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

this.activeSection is undefined FormAutofillContent.jsm:897 GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/dom-extend.js

POSThttps://mywebsite.com/shop/admin55.php [HTTP/3 302 Found 426ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/admin55.php [HTTP/3 200 OK 201ms]

POSThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/rum? [HTTP/3 200 OK 17ms]

GEThttps://www.cs-cart.com/images/background.gif [HTTP/2 200 OK 492ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/admin55.php?dispatch=helpdesk_connector.auth [HTTP/3 200 OK 696ms]

GEThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js

GEThttps://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js [HTTP/2 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/scripts/7d0fa10a/cloudflare-static/rocket-loader.min.js

GEThttps://static.cloudflareinsights.com/beacon.min.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/notifications_center.js?ver=1631787150 [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/notifications_center.js?ver=1631787150

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/sidebar.js?ver=1631787150 [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/backend/dashboard.js?ver=1631787150 [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/tabs.js?ver=1631787150 [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/var/cache/misc/assets/js/tygh/scripts-755cc8979aafe8c3a9167951c7dc64351631787150.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/sidebar.js?ver=1631787150

GEThttps://mywebsite.com/shop/var/cache/misc/assets/js/tygh/scripts-755cc8979aafe8c3a9167951c7dc64351631787150.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/design/backend/media/fonts/fontawesome-webfont.woff?1631793931 [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/tabs.js?ver=1631787150

GEThttps://mywebsite.com/shop/design/backend/media/images/favicon.ico [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-core.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-core.js

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/select2/dist/js/select2.full.min.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/admin55.php?dispatch=notifications_center.manage&items_per_page=10&page=1&is_ajax=1 [HTTP/3 200 OK 178ms]

XHRPOSThttps://mywebsite.com/cdn-cgi/rum? [HTTP/3 200 OK 18ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-validation.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-validation.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-combat.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/dom-extend.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/form-combat.js

GEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/js-webshim/shims/dom-extend.js

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/admin55.php?dispatch=index.index&result_ids=dashboard_content,actions_panel&is_ajax=1 [HTTP/3 200 OK 288ms]

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/js/tygh/date_picker.js?ver=1631787150 [HTTP/3 200 OK 0ms]

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/daterangepicker/moment.min.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.google.com/jsapi [HTTP/3 301 Moved Permanently 0ms]

XHRGEThttps://mywebsite.com/shop/js/lib/daterangepicker/daterangepicker.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.gstatic.com/charts/loader.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.gstatic.com/charts/51/loader.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.gstatic.com/charts/51/js/jsapi_compiled_default_module.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.gstatic.com/charts/51/js/jsapi_compiled_graphics_module.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.gstatic.com/charts/51/js/jsapi_compiled_ui_module.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

GEThttps://www.gstatic.com/charts/51/js/jsapi_compiled_corechart_module.js [HTTP/3 200 OK 0ms]

NS_ERROR_NOT_AVAILABLE XHRGEThttps://contile.services.mozilla.com/v1/tiles [HTTP/2 200 OK 181ms]

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.