Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

"Yahoo Mail is not supported on your browser" message

  • 9 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 182 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από kathpbrown

more options

I've migrated to a new computer and installed the latest version of Firefox. I now get this persistent message when I try to access my email on Yahoo:

"The latest version of Yahoo Mail is not supported on your browser. Please use a supported browser below or use basic Mail". I then choose the basic Mail.

I'm using the latest version of Firefox and once I move around folders for a while, (Inbox, Trash, Sent), Yahoo remembers and gives me the latest version.

How can I make this permanent?

I've migrated to a new computer and installed the latest version of Firefox. I now get this persistent message when I try to access my email on Yahoo: "The latest version of Yahoo Mail is not supported on your browser. Please use a supported browser below or use basic Mail". I then choose the basic Mail. I'm using the latest version of Firefox and once I move around folders for a while, (Inbox, Trash, Sent), Yahoo remembers and gives me the latest version. How can I make this permanent?

Επιλεγμένη λύση

This is likely caused by Avast Anti-Track modifying your user agent and adding some random characters and you will have to contact Avast about this if that causes problem for you. We can't do anything about this apart from identifying Avast Anti-Track as a possible cause.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Your User Agent shows: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:92.0) Gecko/20100101 Firefox/92.0/eSv19J8f-50

Note the junk at the end.


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

This could be a problem with Avast Anti-Track, so if you use this software then try to disable it.

more options

Hi guys, The problem has gone in Safe Mode. I am using Avast Anti-Track and I'd like to keep doing so.

more options

If it works in Troubleshoot Mode and in normal mode with all extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) disabled then try to find which extension is causing the problem by enabling one extension at a time until the problem reappears.

Close and restart Firefox after each change via one of these:

  • "3-bar" menu button -> Exit (Power button)
  • Windows: File -> Exit
  • Mac: Firefox -> Quit Firefox
  • Linux: File -> Quit
more options

It's a clean install, I don't have any extensions.

more options

It could be Hardware Acceleration. How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

No, still got the problem after disabling Hardware Acceleration

more options

Επιλεγμένη λύση

This is likely caused by Avast Anti-Track modifying your user agent and adding some random characters and you will have to contact Avast about this if that causes problem for you. We can't do anything about this apart from identifying Avast Anti-Track as a possible cause.

more options

OK, thanks for your efforts. At least I know the cause now