Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

What javascript event is fired when you perform "Zoom Text Only"?

more options

In Chrome, the browser allows you to monitor all events fired on the window by typing "monitorEvents(window)" in the console. Firefox has no such function (that I can find). Can someone tell me how to do the same thing in the Firefox console? Otherwise, what is the JS event that gets fired when zooming text only on the browser? Normal zoom fires the resize event, but when text is zoomed it isn't as straightforward. I know that I could alternatively check the font size on the element, but that is not an event. Thanks!

In Chrome, the browser allows you to monitor all events fired on the window by typing "monitorEvents(window)" in the console. Firefox has no such function (that I can find). Can someone tell me how to do the same thing in the Firefox console? Otherwise, what is the JS event that gets fired when zooming text only on the browser? Normal zoom fires the resize event, but when text is zoomed it isn't as straightforward. I know that I could alternatively check the font size on the <html> element, but that is not an event. Thanks!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

I don't know whether an event gets fired for text-only zoom, but you could monitor for changes in the height of the body element (assuming the height isn't strictly fixed):