Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

I HATE the changes to search facility !

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από jacksonp

more options

Forever you've been apply to type anything into the Google search bar on the home screen, but not anymore.

Now whateveryou type automatically appear up in the tab line with https// infront of it , then of course it comes back with ...cannot find that web address !!

I'm not looking for a web address, i'm searching a subject matter..

This change is SO annoying I'm now seriously thinking of dumping my much loved Firefox for something which works better.

Why isn't there the 'option' to do search without it 'assuming' you're looking for a web address ?


So Annoying and frustrating, whoever dreamt this idea up....?

Forever you've been apply to type anything into the Google search bar on the home screen, but not anymore. Now whateveryou type automatically appear up in the tab line with https// infront of it , then of course it comes back with ...cannot find that web address !! I'm not looking for a web address, i'm searching a subject matter.. This change is SO annoying I'm now seriously thinking of dumping my much loved Firefox for something which works better. Why isn't there the 'option' to do search without it 'assuming' you're looking for a web address ? So Annoying and frustrating, whoever dreamt this idea up....?

Επιλεγμένη λύση

You can turn it off by entering about:config in the URL bar and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can turn it off by entering about:config in the URL bar and switching browser.newtabpage.activity-stream.improvesearch.handoffToAwesomebar to false.