Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

fail to play music

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 47 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

on manjaro i3wm, firefox91 can not play music and no voice when play video. but chromium can. the output message on terminal is:

$firefox [Child 60021, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: 7fd242a17ac0 OpenCubeb() failed to init cubeb: file /build/firefox/src/firefox-91.0.2/dom/media/AudioStream.cpp:324 [Child 60021, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fd247667c00 [OnMediaSinkAudioError]: file /build/firefox/src/firefox-91.0.2/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3980 [Child 60021, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fd247667c00 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_MEDIASINK_ERR (0x806e000b) - OnMediaSinkAudioError: file /build/firefox/src/firefox-91.0.2/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3541

on manjaro i3wm, firefox91 can not play music and no voice when play video. but chromium can. the output message on terminal is: $firefox [Child 60021, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: 7fd242a17ac0 OpenCubeb() failed to init cubeb: file /build/firefox/src/firefox-91.0.2/dom/media/AudioStream.cpp:324 [Child 60021, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fd247667c00 [OnMediaSinkAudioError]: file /build/firefox/src/firefox-91.0.2/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3980 [Child 60021, MediaDecoderStateMachine #1] WARNING: Decoder=7fd247667c00 Decode error: NS_ERROR_DOM_MEDIA_MEDIASINK_ERR (0x806e000b) - OnMediaSinkAudioError: file /build/firefox/src/firefox-91.0.2/dom/media/MediaDecoderStateMachine.cpp:3541

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Make sure you have the latest FFmpeg and libavcodec packages installed.