Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Getting logged out of one single site, all saved account info is gone, am not closing FF, just that one page.

 • 2 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 3 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

On just one website I am having this issue. When I close just that one page, with FF still open on other browser pages, I am not only logged out, but all my information is lost and I have to set up the account each subsequent visit. Every single time. Their cookie still appears in the list, but now Ionly see one cookie for each site, not the breakdown I used to see I don't know how many cookies are actually still there, or if any "sub" cookies have been deleted. I do not clear cookies on full closure of FF and this only occurs on this one website that I visit. That same site viewed on my phone stays logged on and keeps all my info etc. Any suggestions will be appreciated.

On just one website I am having this issue. When I close just that one page, with FF still open on other browser pages, I am not only logged out, but all my information is lost and I have to set up the account each subsequent visit. Every single time. Their cookie still appears in the list, but now Ionly see one cookie for each site, not the breakdown I used to see I don't know how many cookies are actually still there, or if any "sub" cookies have been deleted. I do not clear cookies on full closure of FF and this only occurs on this one website that I visit. That same site viewed on my phone stays logged on and keeps all my info etc. Any suggestions will be appreciated.

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Profile data can be removed or not recorded in several ways;

 • 1) Running Firefox in Private Mode (nothing is recorded)
 • 2) Privacy settings; (In the address bar, type about:preferences#privacy<enter>)
 • 3) Many disk cleaners and anti-virus type programs can remove data from browsers
  Open their settings and have them leave the browsers alone.
 • 4) Mal-ware.


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

If there is still a problem,

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

While you are in Troubleshoot(Safe) mode;

Try disabling graphics hardware acceleration in Firefox. Since this feature was added to Firefox it has gradually improved but there are still a few glitches.

How to disable Hardware Acceleration {web link}

more options

Detail like websites remembering you and log you in automatically is stored in a cookie.

You can use these steps to make a website recognize and remember you.

 • create a cookie allow exception with the proper protocol (https:// or http://) to make a website remember you

You can check that you aren't clearing important cookies.

 • using "Delete cookies and site data when Firefox is closed" keeps cookies with an allow exception
 • using "Clear history when Firefox closes" to clear cookies clears all cookies including cookies with an allow exception you may want to keep
 • clearing "Site Preferences" clears exceptions for cookies, images, pop-up windows, and software installation and exceptions for passwords and other website specific data
 • Settings -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Exceptions"