Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

website content incorrect

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

all of a sudden some website do not show all characters anymore (see attached image). I have tried all trouble shooting from mozilla. Can anyone help me? many thanks, bart

all of a sudden some website do not show all characters anymore (see attached image). I have tried all trouble shooting from mozilla. Can anyone help me? many thanks, bart
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

We have recently seen reports that a font like Open Sans is causing such a problem with text missing characters.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Is this with all websites/pages, some, a few?

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Hi Fred, thanks for responding. It is only with some websites, I had attached an example. I tried your solution but it doesnt work. It only started a week ago, before that it was all fine. I have an old desktop iMAC computer (with OS X El Capitan), and am using firefox.

more options

Type:’’'permissions.default.image Its values are; 1) Allow all images to load, regardless of origin 2) Block all images from loading. 3) Prevent third-party images from loading.


https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-problems-images-not-show

more options

Επιλεγμένη λύση

We have recently seen reports that a font like Open Sans is causing such a problem with text missing characters.