Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Autofill prevents forms working - at all! Firefox Developer 91.0b5 (64-bit)

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από shinyblue

more options

Since firefox updated this morning, I'm no longer able to log in to some sites using forms once auto fill is active.

I've created a new blank profile to test, and it's the same behaviour.

1. start blank profile 2. visit https://bandcamp.com/login 3. enter a username and password (doesn't matter that it's not real) and hit Submit 4. tell Firefox to remember password. 5. clear the form and reload the login page. 6. try to allow firefox to auto fill the fields

There's a really weird mix of things that go on

- sometimes one of the fields is populated, more often they both go yellow, but blank. - double clicking in a field seems to momentarily reveal contents, but then it goes blank again. - typing in an apparently blank but yellow field seems to suddenly append characters to the auto-filled value.

Since firefox updated this morning, I'm no longer able to log in to some sites using forms once auto fill is active. I've created a new blank profile to test, and it's the same behaviour. 1. start blank profile 2. visit https://bandcamp.com/login 3. enter a username and password (doesn't matter that it's not real) and hit Submit 4. tell Firefox to remember password. 5. clear the form and reload the login page. 6. try to allow firefox to auto fill the fields There's a really weird mix of things that go on - sometimes one of the fields is populated, more often they both go yellow, but blank. - double clicking in a field seems to momentarily reveal contents, but then it goes blank again. - typing in an apparently blank but yellow field seems to suddenly append characters to the auto-filled value.
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

(note in the screencast attached, which starts at step 6, the first autofills are not the password one - this in itself was confusing, but after a while you'll see I reload the page and get the normal autofill passwords popups)