Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

recover password history

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 33 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

While trying to log into my Modem gateway I seem to have typed something into the field, and the dialog appeared asking if I wanted to update the password. My finger slipped and I accidentally told it to update, so it saved over the prior password (which I assume would have been the CORRECT password.) Now there's no way to log into my modem gateway manager. There's no recover password option. I don't want to reset the entire modem to factory settings, and thus have to set up all my network and account info from scratch. Isn't there a simple "view password history" option somewhere? It tells me WHEN the password was "updated" but I can't find a way to see WHAT the former saved password was. (Windows 10)

While trying to log into my Modem gateway I seem to have typed something into the field, and the dialog appeared asking if I wanted to update the password. My finger slipped and I accidentally told it to update, so it saved over the prior password (which I assume would have been the CORRECT password.) Now there's no way to log into my modem gateway manager. There's no recover password option. I don't want to reset the entire modem to factory settings, and thus have to set up all my network and account info from scratch. Isn't there a simple "view password history" option somewhere? It tells me WHEN the password was "updated" but I can't find a way to see WHAT the former saved password was. (Windows 10)

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

I don't think Firefox stores previous passwords; the file that stores saved logins (logins.json) has a very basic format.

Do you make any regular backups of your Firefox data?

If not, you could check whether you can recover an older copy of the file from a restore point. Please DO NOT run Windows' system restore as you probably would lose other data. Instead:

Exploring Restore Points Safely

Set Windows to show hidden files and folders: https://support.microsoft.com/en-us/help/14201/windows-show-hidden-files

Then download and run one of these two programs:

Within the most recent restore point shown in the program, you can explore along this path to see whether you can find a shadow copy of your profile:

\Users\your-user-name\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\your-profile

You can export relevant files to a convenient location such as a new folder on your currently live desktop. I suggest extracting both:

  • logins.json
  • key4.db

How old are the files you found? Next steps depend on whether you use a Primary/Master password.

more options

You can check if there is a logins-backup.json file in the profile folder that allows to undo the most recent change like an accidental delete/modify.