Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Site Certificate Delete doesn't Work

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 270 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από adrianohernandez2000

more options

I'm on firefox 90.0.1 on Mac OSX Big Sur 11.2.3. When I try to delete a site certificate that I have (that is about to expire), it appears deleted, but when I open the certificates page again it reappears. When I restart Firefox after deletion it reappears. When I delete cert9.db from my default profile after closing firefox, and then reopen, it still reappears. When I uninstall Firefox, delete the default profile folder from App Data and the Mozilla and Firefox folders from my caches, it still reappears (I also deleted the update folder).

I am doing sync between this mac, my phone, and another computer, but I ONLY have bookmarks, Add-ons, and history. Might the sync be also syncing my certificates?

Help/tips would be appreciated.

I'm on firefox 90.0.1 on Mac OSX Big Sur 11.2.3. When I try to delete a site certificate that I have (that is about to expire), it appears deleted, but when I open the certificates page again it reappears. When I restart Firefox after deletion it reappears. When I delete cert9.db from my default profile after closing firefox, and then reopen, it still reappears. When I uninstall Firefox, delete the default profile folder from App Data and the Mozilla and Firefox folders from my caches, it still reappears (I also deleted the update folder). I am doing sync between this mac, my phone, and another computer, but I ONLY have bookmarks, Add-ons, and history. Might the sync be also syncing my certificates? Help/tips would be appreciated.

Επιλεγμένη λύση

Do you have a cert_override.txt file in the profile folder ?

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

adrianohernandez2000 said

Might the sync be also syncing my certificates?

When you deleted the certificate, it should also have been deleted on all members of the sync. Provided certificates are part of the shared data.

But I don't think they are on the list.


You may have corrupt cert8.db [v58+]cert9.db file. cert8.db, cert9.db stores all your security certificate settings.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox.

more options

Επιλεγμένη λύση

Do you have a cert_override.txt file in the profile folder ?

more options

I do have a cert_override.txt in my profile. If I delete it what will happen to those certs which are overriden?