Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Finding and removing duplicate bookmarks

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 41 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I imported a list of bookmarks from another computer. Now my bookmarks sidebar contains many duplicates. Is there an efficient way to identify and remove them?

Jim B.

I imported a list of bookmarks from another computer. Now my bookmarks sidebar contains many duplicates. Is there an efficient way to identify and remove them? Jim B.

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Go to the Mozilla Add-ons Web Page {web Link} (There’s a lot of good stuff here) and search for what you want.

more options

The System Details list shows you run an older Firefox 80.0 version that is no longer supported with security updates.

Could you please update to the current Firefox 89.0.2 release.

more options

It's beyond funny that all of the answers do not work. I installed every bookmark add on & I have the latest FF. NONE even load bookmarks. I imported tons of bookmarks & all of them are just text ( no icons) unless I click on them one at time - great. Same with the add on there are none that detect let alone allow you to delete them. Bye Bye FF.

more options

If you have imported bookmarks then you only get the links. The favicons are stored differently (in favicons.sqlite) and you need to visit a bookmark to make Firefox retrieve the favicon.