Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I restore single spacing in drop down menus?

more options

2 or 3 weeks ago I allowed Firefox to update, something I don't usually do, on the promise of a better browser. Foolish me Will I ever learn ? I can honestly say I see nothing improved from the Firefox I have used for years but found one big problem. The drop down menus have been altered to double or triple spacing, admittedly easier to read but, with years of use, my menus are large and now take forever to find the address I am looking for. How do I restore single spacing in drop down menus?

2 or 3 weeks ago I allowed Firefox to update, something I don't usually do, on the promise of a better browser. Foolish me Will I ever learn ? I can honestly say I see nothing improved from the Firefox I have used for years but found one big problem. The drop down menus have been altered to double or triple spacing, admittedly easier to read but, with years of use, my menus are large and now take forever to find the address I am looking for. How do I restore single spacing in drop down menus?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

There is no built-in setting for the spacing between menu items. I can give you a quick short-term workaround, but a more durable solution will require more work.

Temporary Fix

For testing purposes, the developers left a preference in Firefox 89 to switch between new style and old style menus:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste browser.proton.contextmenus.enabled and pause while the list is filtered

(3) Double-click the preference to switch between true (new style) and false (old style)

Some menus may be cut off or sized incorrectly after this change until the next time you do a normal exit/restart of Firefox.

Longer Term Community Workaround

This involves setting up a userChrome.css file. The full instructions are in the following thread: https://support.mozilla.org/questions/1337841