Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

SYNCING Gmail

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 109 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από blazowichtheresa

more options

How to sync gmail with android?

How to sync gmail with android?

Επιλεγμένη λύση

This is the step in order to sync your gmail to firefox by using an android Step 1: Open your firefox in your android phone Step 2: In your bottom right, you will see three dot there. Click it and press on settings Step 3: Click on "Turn on Sync". After that, select "use email instead" Step 4: Enter your gmail and press "Continue". After that, create your password and other relevant information that they want you to provide. After that, press "Create account". Step 5: Onward, it will send you the verification code from your gmail. Go check your gmail inbox there. Step 6: Copy and paste the code or write it yourself with 6 digit code into the input box and press "verify".

And then done, your firefox is successfully sync with your gmail by using your android device. I hope this will help you

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Επιλεγμένη λύση

This is the step in order to sync your gmail to firefox by using an android Step 1: Open your firefox in your android phone Step 2: In your bottom right, you will see three dot there. Click it and press on settings Step 3: Click on "Turn on Sync". After that, select "use email instead" Step 4: Enter your gmail and press "Continue". After that, create your password and other relevant information that they want you to provide. After that, press "Create account". Step 5: Onward, it will send you the verification code from your gmail. Go check your gmail inbox there. Step 6: Copy and paste the code or write it yourself with 6 digit code into the input box and press "verify".

And then done, your firefox is successfully sync with your gmail by using your android device. I hope this will help you

more options

I can not get my gmail to upload on my laptop now