Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Twitte won't work in my firefox

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
  • Τελευταία απάντηση από ·´¯`·...¸>-)))º> ~dbben

more options

it says This Browser is no Longer Supported ... I'm on Windows 7 my Comp Brock so I lost everything and had to update to the new Firefox...

it says This Browser is no Longer Supported ... I'm on Windows 7 my Comp Brock so I lost everything and had to update to the new Firefox...

Επιλεγμένη λύση

Hi jena. I saw your concern regarding twitter. i did find it odd, because i get twitter a-ok. So are you now a-ok too? ~dbben

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 1

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

oh why can't I edit ..... .. ok it BROKE so when I got it back I had to reinstall everything otherwise I would not have updated to the new Firefox..

more options

ug never mind .. when I synchd to firefox I forgot I had installed good twitter last year ... ok I removed it

more options

Επιλεγμένη λύση

Hi jena. I saw your concern regarding twitter. i did find it odd, because i get twitter a-ok. So are you now a-ok too? ~dbben

more options

yes Thank you! I lost everything and I hate change but ... at least I have my comp back....

more options

ok. thanks for the additional information.

sometimes, not all is lost when it comes to

FireFox. Its just misplaced !  :-)

Please let us know if you need additional assistance or do some exploring.

-)