Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Widevine CDM stopped working on Firefox ESR after June 1st, 2021 upgrade.

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 659 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από bvandyk

more options

Hi. I've noticed similar messages like this after previous Firefox upgrades, but not for the latest.

My Firefox ESR was automatically updated to 78.11 on June 1, 2021. Since then I have not been able to access Amazon Prime. The error says:

Your web browser is missing a digital rights component.

In your web browser’s address bar, type about:addons, press Enter, and then on the left, click Plugins. For the Widevine Content Decryption Module, select Always Activate, and then refresh the video’s page and try watching the video. If the video doesn’t play, go back to Plugins, click the gear icon at the top of the page, and then click Check for Updates. When the plugins have updated, refresh the video’s page, and then try watching the video.

The suggestions get me no where. It is already on "Always Activate" and newer updates are available.

I tried uninstalling and reinstalling a early version, but this does not work either. I get a message at the top saying that "Firefox is installing components needed to plate the audio or video on this page. Please try again later." "Later" is apparently never.

Has any else had this issue? Any suggestions would be appreciated.

Hi. I've noticed similar messages like this after previous Firefox upgrades, but not for the latest. My Firefox ESR was automatically updated to 78.11 on June 1, 2021. Since then I have not been able to access Amazon Prime. The error says: Your web browser is missing a digital rights component. In your web browser’s address bar, type about:addons, press Enter, and then on the left, click Plugins. For the Widevine Content Decryption Module, select Always Activate, and then refresh the video’s page and try watching the video. If the video doesn’t play, go back to Plugins, click the gear icon at the top of the page, and then click Check for Updates. When the plugins have updated, refresh the video’s page, and then try watching the video. The suggestions get me no where. It is already on "Always Activate" and newer updates are available. I tried uninstalling and reinstalling a early version, but this does not work either. I get a message at the top saying that "Firefox is installing components needed to plate the audio or video on this page. Please try again later." "Later" is apparently never. Has any else had this issue? Any suggestions would be appreciated.

Επιλεγμένη λύση

Widevine have discontinued support for their 32bit Linux version. This means Firefox no longer supports DRM playback on Linux versions that required that binary. x64 should still work. There's not much Mozilla can do to work around this, sadly, since it's a hard limitation from an external binary.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi,

Could you navigate to about:support and provide some information from that page?

  • From the Application Basics section, the value of the OS field.
  • From the Important Modified Preferences section, the names and values of any prefs starting with media.gmp-widevinecdm.
more options

Hi. Thank you for responding. Here is the information you requested:

OS Linux 4.9.0-15-686-pae

media.gmp-widevinecdm.abi x86-gcc3 media.gmp-widevinecdm.autoupdate true media.gmp-widevinecdm.lastUpdate 1581656111 media.gmp-widevinecdm.version 4.10.1582.2

Let me know if there is any other info you need.

more options

Επιλεγμένη λύση

Widevine have discontinued support for their 32bit Linux version. This means Firefox no longer supports DRM playback on Linux versions that required that binary. x64 should still work. There's not much Mozilla can do to work around this, sadly, since it's a hard limitation from an external binary.