Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

address bar menu

more options

When you click on the address bar a drop down menu appears which allows you to immediately select a site that you visit frequently. How do I remove an item from this menu?

When you click on the address bar a drop down menu appears which allows you to immediately select a site that you visit frequently. How do I remove an item from this menu?

Επιλεγμένη λύση

If this is before you typed anything, it is your Top Sites list from the built-in Firefox Home / new tab page. You need to go to that page to edit the sites in the Top Sites section. More info: Customize items on your Firefox New Tab page.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

If this is before you typed anything, it is your Top Sites list from the built-in Firefox Home / new tab page. You need to go to that page to edit the sites in the Top Sites section. More info: Customize items on your Firefox New Tab page.