Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

No Restart 88.0

  • 9 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 18 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

"Restart to Update Firefox" 88.0 just circles forever!

"Restart to Update Firefox" 88.0 just circles forever!

Επιλεγμένη λύση

You can reboot your computer if you want. This would release any file locks.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (9)

more options

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Firefox ESR; Extended Support Release {web link}

Beta, Developer, Nightly versions https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

Install Older Version Of Firefox {web link}


Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

How to Start all Computers in Safe Mode; {web link} Free Online Encyclopedia

more options

Thank you for your help. The instructions seem a little complicated. In all the years using Firefox this has never happened. Do you think a computer reboot might help? Could you simplify exactly what I should do? Thanks again, Eddie

more options

before upgrading, i would suggest to back up your FF user data.

there are several ways to preserve your FF user data, such as bookmarks, pw's, etc...

i think one of the safest ways is to use the MS Edge browser that comes with Win10.

Open up the Edge browser and execute an import from FF. Then close it.

And if by chance, the FF upgrade turns out to be a bust, you will have the ability to import a copy of that user data from Edge and into a new install of FF.

Afterwards, we can proceed with the next step in helping you to upgrade. But if you are happy with your current version, i would refrain from upgrading at this time. However, this is just a personal opinion.  :-)

more options

Επιλεγμένη λύση

You can reboot your computer if you want. This would release any file locks.

more options

I rebooted and 88.0.1 loaded. Thanks again for your help.

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems.

more options

This did not solve my problem..... I have two versions of 88.0.1. Not sure how that happened but I didn't notice it until I clicked on my taskbar icon for Firefox and it told me that FF was not my default browser. So I made sure that it was the default but every time I did this (rebooted many times) it would ask me about the default. Then I noticed a new FF icon on my desktop. So I clicked on that version and it comes up fine without asking me if FF is my default but it has no bookmarks.

When I look to see what apps are installed there are two versions of FF with the same 88.0.1. So I have a 50/50 chance of deleting the correct one. If I could import my bookmarks to the second version of FF then I could delete either one and it wouldn't matter (I assume). How can I point to my existing version FF bookmarks in both versions?

more options

hello david, confusing instalations have always been a peve for me.

i can provide you with a methodology for clearing up the confusing installations.

However, there is a new version of FF coming out next week. So lets see what it has to offer and how it installs on your system.

In meantime, since you have posted this thread as a solution, i recommend that after the new install occurs on your system, let us take another look at this situation by you posting a new question/problem/thread.  :-)

more options

Let’s do a full clean re-install;

Note: Firefox comes in three or more folders on all computers. They are;

Maintenance: (Programs Folder) <Windows Only> Firefox itself: (Programs Folder) And two folders in the profile of each user on the computer for each Firefox profile for that user.

If you remove the Firefox folder, the user profiles would not be affected.


Download Firefox For All languages And Systems {web link}

Firefox ESR; Extended Support Release {web link}

Beta, Developer, Nightly versions https://www.mozilla.org/en-US/firefox/channel/desktop/

Install Older Version Of Firefox {web link}


Save the file. Then Close Firefox.

Using your file browser, open the Programs Folder on your computer.

Windows: C:\Program Files C:\Program Files (x86) Note: Check Both Folders

Mac: Open the "Applications" folder. https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-download-and-install-firefox-mac

Linux: Check your user manual. If you installed Firefox with the distro-based package manager, you should use the same way to uninstall it. See Install Firefox on Linux; https://support.mozilla.org/en-US/kb/install-firefox-linux

If you downloaded and installed the binary package from the Firefox download page, simply remove the folder Firefox in your home directory. http://www.mozilla.org/firefox#desktop ++++++++++++++++++++++++++++ Look for, and remove any Mozilla or Firefox program folders. Do not remove the Mozilla Thunderbird folder if there is one.

Do Not remove any profile folders.

After rebooting the computer, run a registry scanner if you have one. Then run the installer. +++++++++++++++++++++++++++ If there is a problem, start your Computer in safe mode and try again.

How to Start all Computers in Safe Mode; {web link} Free Online Encyclopedia