Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Improve the form "auto-fill" function

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 3 προβολές
more options

In any modern browser, if you go to https://donotcall.gov and file a complaint about a harassing robocall, if the browser's "form auto-fill" function is enabled it will automatically "remember" the phone number about which you filed the complaint and save the robo-caller's number for the next time you use a Web form that prompts for a phone number.

My suggestion is that Firefox should not do this.

You might argue that I should address my complaint to the website's owner, but you all know it's the government and I figured that the Firefox developer community might be able to come up with a solution. Think of it as an improvement by which Firefox can be made "better" than other browsers.

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.