Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

menu contextuel

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
more options

Bonjour Depuis quelques jours j'ai un problème avec le menu contextuel de firefox lorsque je veux enregistrer une photo trouvée sur une page web : le menu contextuel clic droit + lettre "s" renvoie sur deux entrées du menu contextuel  : Enregistrer l'image sous... (lettre s pour racccourci) et Choisir l'image comme fond d'écran (lettre s également) voir image jointe img01. J'utilise Firefox 88.0 64bits : voir img02. Jusqu'alors clic droit + lettre s au clavier ouvrait la boîte de dialogue enregistrer l'image. Je souhaiterais supprimer ce double emploi de la lettre s ou supprimer le menu contextuel "choisir l'image comme fond d'écran" dont je ne me sert jamais. Merci par avance pour votre aide

Bonjour Depuis quelques jours j'ai un problème avec le menu contextuel de firefox lorsque je veux enregistrer une photo trouvée sur une page web : le menu contextuel clic droit + lettre "s" renvoie sur deux entrées du menu contextuel : Enregistrer l'image sous... (lettre s pour racccourci) et Choisir l'image comme fond d'écran (lettre s également) voir image jointe img01. J'utilise Firefox 88.0 64bits : voir img02. Jusqu'alors clic droit + lettre s au clavier ouvrait la boîte de dialogue enregistrer l'image. Je souhaiterais supprimer ce double emploi de la lettre s ou supprimer le menu contextuel "choisir l'image comme fond d'écran" dont je ne me sert jamais. Merci par avance pour votre aide
Συνημμένα στιγμιότυπα