Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Incompatibility between Firefox downloads and Teams uploads?

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
more options

When in Microsoft Teams if I try to upload a file that was downloaded in Firefox the file does not show up in the downloads list as an options to choose. When I try with Microsoft Edge there is no problem. The file is downloading in Firefox no problem but Teams does not seem to see it.

When in Microsoft Teams if I try to upload a file that was downloaded in Firefox the file does not show up in the downloads list as an options to choose. When I try with Microsoft Edge there is no problem. The file is downloading in Firefox no problem but Teams does not seem to see it.