Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Firefox windows dragged to retina display have really small UI.

  • 3 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 92 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από landryd508

more options

I use an iMac with 3 displays as follows:

[1080p] - [1080p MAIN] - [2048x11152 Retina]

I use all 3 displays for browser windows but primarily the centre one.

When I drag a Firefox tab from the 1080p screens to the Retina screen, the UI is way too small to work with. All other applications seem to scale the UI properly though.

I'm attaching screenshots of: 1. the same website in Chrome vs Firefox on the 1080p display (both have suitable UI sizes) 2. the same website in Chrome vs Firefox on the Retina display (Firefox's UI is too small)

Is there any way to resolve this short of increasing the Firefox UI scale globally (which would take too much space on the 1080p screens)?

I'm using: MacOS 11.2.3 Firefox 88.0

thanks! Dean

I use an iMac with 3 displays as follows: [1080p] - [1080p MAIN] - [2048x11152 Retina] I use all 3 displays for browser windows but primarily the centre one. When I drag a Firefox tab from the 1080p screens to the Retina screen, the UI is way too small to work with. All other applications seem to scale the UI properly though. I'm attaching screenshots of: 1. the same website in Chrome vs Firefox on the 1080p display (both have suitable UI sizes) 2. the same website in Chrome vs Firefox on the Retina display (Firefox's UI is too small) Is there any way to resolve this short of increasing the Firefox UI scale globally (which would take too much space on the 1080p screens)? I'm using: MacOS 11.2.3 Firefox 88.0 thanks! Dean
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

On my new computer I encountered the same issue between a 1080p display and a 4k display. I really didn't want to lose resolution on my 4k display so I'd switched back to Chrome. Today, on a whim I did another search on this issue and found someone who in about:config, set layout.css.devPixelsPerPx to '0' for auto (for another issue). This is a much better solution to the problem. The browser now can drag from screen to screen and remains readable (without sacrificing resolution).

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Of course, the second screenshot looks reasonable if you're viewing it on a 1080p display. But you can see the relative UI scales between Firefox and Chrome in the image. :)

more options

I've just switched the retina display to "2048 x 1152 (low resolution)" and it scales properly now.

more options

Επιλεγμένη λύση

On my new computer I encountered the same issue between a 1080p display and a 4k display. I really didn't want to lose resolution on my 4k display so I'd switched back to Chrome. Today, on a whim I did another search on this issue and found someone who in about:config, set layout.css.devPixelsPerPx to '0' for auto (for another issue). This is a much better solution to the problem. The browser now can drag from screen to screen and remains readable (without sacrificing resolution).