Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Open correct program on download with FF on Linux

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 6 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από Terry

more options

I'm using FF on Linux FC 30. If I download a file, let's say it's an RPM file it gives I get a dialog that says "You have chosen to open: Someprogram-1.2.3.rpm. What should Firefox do with this file Open with Apper Installer (default)"

If I click OK, nothing seems to happen. The "Apper" program does not open. Similarly, if I download a PDF, a PDF viewer does not open either. I'm not sure why it offers to open with that if it does not actually do it."

Instead, I have to click on the Downloads arrow, open the containing folder, right click on the file in a file explorer and have it open that application. Or, find wherever FF decided to put the file, currently FF favors /tmp/mozilla_my_id_0 and execute the program in a terminal.

I'd like to have FF actually do what it offered to do. I like to have it ask first. That part is good. But I want it to actually run the program. Apper exists on my system, and I have PDF viewers as well.

Secondly, I want to have FF download files in the normal Downloads folder and not some place off /tmp.

How can both things be fixed?

Thanks, Ben

I'm using FF on Linux FC 30. If I download a file, let's say it's an RPM file it gives I get a dialog that says "You have chosen to open: Someprogram-1.2.3.rpm. What should Firefox do with this file Open with Apper Installer (default)" If I click OK, nothing seems to happen. The "Apper" program does not open. Similarly, if I download a PDF, a PDF viewer does not open either. I'm not sure why it offers to open with that if it does not actually do it." Instead, I have to click on the Downloads arrow, open the containing folder, right click on the file in a file explorer and have it open that application. Or, find wherever FF decided to put the file, currently FF favors /tmp/mozilla_my_id_0 and execute the program in a terminal. I'd like to have FF actually do what it offered to do. I like to have it ask first. That part is good. But I want it to actually run the program. Apper exists on my system, and I have PDF viewers as well. Secondly, I want to have FF download files in the normal Downloads folder and not some place off /tmp. How can both things be fixed? Thanks, Ben

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

I mistakenly forgot to mention, I already have

more options

If you want to download, choose the save option rather than the open option. There are settings on the General page in Preferences under ¨Files and Applications¨.