Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Text search not working

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
more options

I have used firefox for many years. I very often use CTRL+F to search on webpages. Now it just does not work on one website i use very often. It seems to work on all websites but not this one. Does anyone have a clue ?

Here is the website it doesn't work on. Its a website that publishes Icelandic laws.

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016120.html

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.