Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Short key on context menu [Q] how is this supposed to work?

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 7 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

See attached picture. Am I right to assume the (Q) next "Inspect Element" is a shortcut key? If yes, how does this work? pressing the Q-key on my keyboard does nothing. Please clarify.

(Mozilla FireFox 87.0 on Fedora 33)

See attached picture. Am I right to assume the (Q) next "Inspect Element" is a shortcut key? If yes, how does this work? pressing the Q-key on my keyboard does nothing. Please clarify. (Mozilla FireFox 87.0 on Fedora 33)
Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

I think its shift Q becaus the Q is there a Capital letter

more options

Works fine here with Firefox from the Mozilla server if I press the 'Q' access key (no Shift needed).

Try the Firefox version from the official Mozilla server if you currently use a version from the repositories of your Linux distribution.