Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Export X.509 certificate no longer allows DER format

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
more options

I used to annually export an X.509 certificate in DER format from a vendor's web site to import in an application. The steps were:

1. Connect to the vendor's website 2. Click the padlock in the address bar 3. Click connection arrow to expand 4. Click More information 5. With the Security icon selected, click View Certificate button 6. Select the Details tab and then click the Export ... button 7. From the Save as type: field, select X.509 Certificate (DER) (*.der) Now, under Miscellaneous, only PEM (cert) and PEM (chain) are available

How can I save the certificate as type: X.509 Certificate (DER) (*.der)

Συνημμένα στιγμιότυπα

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.