Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Weird wordpress issue

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 28 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από BAMimages

more options

Hi

I have a wordpress website which has been working great for 2 years until recently. When I view the website as the public it works fine. However, when I log into my wordpress account my blog page isn't working as it should. Screenshot attached - top image I'm logged out, bottom image I'm logged in.

Each blog posts shows as a clickable title in a box, but the boxes aren't visible. I know the links are there, because if I hover over them I can click them, but neither the box or the title is showing in Firefox.

If I log on from other browsers the blog section is showing as it should. It's only happening in Firefox. I've contacted Wordpress support and they confirm they can log in to my account and see the links and titles fine, so it's definitely my browser.

I've already tried:

  • Updating Firefox, which tells me it's up to date
  • Clearing cache and cookies (no change)
  • My website already has all permissions granted
  • Turning off add-ons and extensions (I only have 2 in any event, and this didn't help)
  • Turning acceleration on and off (no change)

The weird part is, if I clear the cache and log in I can see the blog section fine. But the second I click on a blog post, then go back to the main blog section all the links have disappeared again!

I have 4 other wordpress websites and it's only happening on this 1 particular site, so I don't think I need a full clean install of Firefox if everything else is working correctly.

Any help appreciated!

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Have you tried turning off Enhanced Tracking Protection (the little shield icon) just to see if anything changes?

I tried inspecting your website's elements but I still cannot find any clues while viewing as public (as everything renders properly).

more options

Thanks so much for the suggestion strafy. Tried that, and on first view of the page all the links were visible, just as happens when I first clear the cache, but once I'd clicked on a blog post and then went back to the blog home page all the links were no longer visible again