Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Pocket List Din drop-down menus has disappeared -

  • 18 απαντήσεις
  • 10 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 238 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από suelowery

more options

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

"Pocket List" has disappeared in the drop down menu under the "library" icon where it used to be not more than a few days ago. It's not under the Bookmarks icon, either. the "Pocket" icon is in the menu bar, and I can save items to Pocket, but can no longer locate the page with the articles. "View List" does appear when you click the Pocket icon, but it also saves whatever page you're on whether or not you want to save it.

Επιλεγμένη λύση

Unfortunately, this option has been removed in the recent update. Now, to see your list, you have to go to https://getpocket.com/my-list

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 5

Όλες οι απαντήσεις (18)

more options

Επιλεγμένη λύση

Unfortunately, this option has been removed in the recent update. Now, to see your list, you have to go to https://getpocket.com/my-list

more options

PPPPlease!!!!! Bring iit back!!!!!! KIndly give a good reason for removing this option.

more options

Thank you for your response! Although it's disappointing - I agree, PLEASE bring it back!!

more options

What awlful decision! Please bring it back.

more options

They are working on a better approach right now.

more options

I agree this is is annoying. please put it back.

more options

TyDraniu said

They are working on a better approach right now.

Would love to see the current option return until the "better" one is available.

more options

I don't understand what some developers have in mind. Sometimes they do incomprehensible things. It's a shame because they are damaging Firefox's reputation.

more options

From the Save web pages for later with Pocket for Firefox article:

You can try an add-on like View Pocket List.

more options

Until there is a so called "better" approach, devs shouldn't just remove something which the users are using. It was a quick way to reach into pocket. But now, it's complicated. & Less efficient.

more options

I saved the Pocket List URL to my bookmarks, so at least I can find it that way. Not as convenient as having it directly available from a drop-down menu, but a decent, hopefully temporary, option/

more options

@mozilla staff: is there a reason why you removed the direct link to the pocket list from the library? From a usability perspective, it makes no sense to have an option to add an URL to getpocket, but no direct link to the corresponding list at the pocket service. Please fix this and bring the link back.

Thanks, Thommie

more options

The people who answer questions here, for the most part, are other users volunteering their time (like me), not Mozilla employees or Firefox developers.

The background for removal of View Pocket List from the Library menu can be found here: Bug 1689405 Do initial simplification of the Library menu (See Bugzilla Etiquette before commenting.)

To file a feature request to add "View Pocket List" back to Firefox, see File a bug report or feature request for Mozilla products.

more options

Please bring back the go to pocket in library...can i repeat this 100 times? Please bring it back. Just got an upgrade FF, NOT THERE YET! Very bad decision, on 88, let's get this back, can't be that difficult. Are you punishing them for some reason?

more options

I'm not certain whether the removal of the Pocket My-List from the menu icon is the poorest part of this travesty or the fact that all the Mozilla help articles continue to reference how easy it is to access My-List from the menu icon. A clear-cut case of "not fixing it when it ain't broke"! Sad.

more options

I know, right?! I managed to bookmark the Pockets page and save that in my Bookmarks, but still -

more options

This is absolutely poor step, Now even if I have to open the pocket list I have to click the current page to save, which is really annoying, I dont want to save every current page I browse to view my list,

more options

Bring. It. Back. PIA to have to enter an address.