Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Blocked and deleted .zip file returns every time I start firefox

 • 3 απαντήσεις
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 454 προβολές
 • Τελευταία απάντηση από yann.gelbing

more options

Hello Support,

some day ago I tried to download a .zip file which was instantly blocked by firefox and my antivirus program. So this was obviously some bad shit. I didn´t even try to open it or whatever and I directy deleted the file completely and cleared my firefox browser history and cookies, website data and cache. My settings also clear everything when I close firefox.

So the problem is, that every time I open firefox, still the note pops up that the download of this file, which "contains a virus or malware" was blocked (see screenshot). And every time I click "clear browser history". But the next time same again. The file is also not in the download folder or somewhere else so idk...

How can I stop this and be sure that this file (which somehow does not exist on my computer) doesn´t try to do any strange stuff?

I've run the complete scan of my antivirus (bitdefender pay version) a couple of times, no results.

Can anyone help me plz?

Thanks, Yann

Hello Support, some day ago I tried to download a .zip file which was instantly blocked by firefox and my antivirus program. So this was obviously some bad shit. I didn´t even try to open it or whatever and I directy deleted the file completely and cleared my firefox browser history and cookies, website data and cache. My settings also clear everything when I close firefox. So the problem is, that every time I open firefox, still the note pops up that the download of this file, which "contains a virus or malware" was blocked (see screenshot). And every time I click "clear browser history". But the next time same again. The file is also not in the download folder or somewhere else so idk... How can I stop this and be sure that this file (which somehow does not exist on my computer) doesn´t try to do any strange stuff? I've run the complete scan of my antivirus (bitdefender pay version) a couple of times, no results. Can anyone help me plz? Thanks, Yann
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

Thanks :) I tried your suggestion but there was everything fine. I somehow solved the problem by klicking to uninstall firefox. It then asked me, if I want to reset everything instead of deleting. I agreed and everything was set on basic settings. This worked for me.

Thank you anyway for your fast replies :)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (3)

more options

Hi Yann, could you double-check that there is no malicious URL attached to your Firefox shortcut? Either:

 • Right-click a Firefox desktop shortcut, then click Properties
 • Right-click a Firefox icon pinned to the Taskbar then right-click Mozilla Firefox, then click Properties

Windows should show the Shortcut tab and select the Target field. The Target usually is along the following lines:

 • "C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"
 • "C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"

If there is anything extra after that which you did not put there, you can remove it.


You might also double-check your extensions. You can view, disable, and often remove unwanted or unknown extensions on the Add-ons page. Either:

 • Ctrl+Shift+a (Mac: Command+Shift+a)
 • "3-bar" menu button (or Tools menu) > Add-ons
 • type or paste about:addons in the address bar and press Enter/Return

In the left column of the Add-ons page, click Extensions. On the right side, find the "Manage Your Extensions" heading.

If there is at least one extension before the next heading -- "Recommended Extensions" -- please continue:

Then cast a critical eye over the list below that heading. Any extensions Firefox installs for built-in features are hidden from this page, so everything listed here is your choice (and your responsibility) to manage. Anything suspicious or that you just do not remember installing or why? If in doubt, disable (or remove). For your privacy and security, don't let mystery programs linger here.

more options

You can check for problems with the sessionstore.jsonlz4 file in the Firefox profile folder that stores session data.

 • delete sessionstore.jsonlz4 and sessionstore.js

When sessionstore.jsonlz4 is deleted you lose pinned-tabs and open tabs and you will have to recreate them, so if necessary make a note or bookmark them. sessionstore.jsonlz4 is only present in the Firefox profile folder when Firefox is closed.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

Επιλεγμένη λύση

Thanks :) I tried your suggestion but there was everything fine. I somehow solved the problem by klicking to uninstall firefox. It then asked me, if I want to reset everything instead of deleting. I agreed and everything was set on basic settings. This worked for me.

Thank you anyway for your fast replies :)