Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

chrash in safe-mode Crash ID: bp-7ae912bc-2ba0-4756-8424-479150210228

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 34 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

How can i solve this?

How can i solve this?

Επιλεγμένη λύση

This is a problem with the color profile of your display monitor that is either too large (OOB) or incompatible with Firefox. There is a bug report about this issue, fixed for 88 and approved for 87.0b3 (current beta should have it).

  • Bug 1694670 - Linux startup crash in [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Product Firefox Release Channel release Version 86.0 Build ID 20210222142601 (2021-02-22) Buildhub data OS Ubuntu 20.04.2 LTS OS Version 0.0.0 Linux 5.8.0-44-generic #50~20.04.1-Ubuntu SMP Wed Feb 10 21:07:30 UTC 2021 x86_64

Sun, 28 Feb 2021 21:49:32 GMT bp-7ae912bc-2ba0-4756-8424-479150210228 Signature: qcms_data_create_rgb_with_gamma

SafeMode 1

Uptime 1 seconds

MOZ_CRASH Reason (Sanitized) : OOB

Crash Reason SIGSEGV /SEGV_MAPERR

This is for Sumo's Related Bugs 1694891 RESOLVED DUPLICATE Crash in [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma]

more options

Status: RESOLVED DUPLICATE of bug 1694670

Bug 1694670 Opened 4 days ago Closed 3 days ago Linux startup crash in [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma]

more options

Επιλεγμένη λύση

This is a problem with the color profile of your display monitor that is either too large (OOB) or incompatible with Firefox. There is a bug report about this issue, fixed for 88 and approved for 87.0b3 (current beta should have it).

  • Bug 1694670 - Linux startup crash in [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma]

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

more options

status-firefox88: affected → fixed