Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Resizing bookmark column width doesn't work

  • 4 απαντήσεις
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 24 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από bleepblopp

more options

User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0

Steps to reproduce: 1.Opening bookmark by command-shift-o 2.Dragging boundary line of bookmark column (name, url, added date...) to resize the width

Expected results: The width of column is changed

Actual results: The width doesn't changed properly. The column next to dragged one is changed or completely ignores change at all.

User Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.14; rv:86.0) Gecko/20100101 Firefox/86.0 Steps to reproduce: 1.Opening bookmark by command-shift-o 2.Dragging boundary line of bookmark column (name, url, added date...) to resize the width Expected results: The width of column is changed Actual results: The width doesn't changed properly. The column next to dragged one is changed or completely ignores change at all.

Επιλεγμένη λύση

After update, the problem is gone. Thanks for support.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Using safe mode temporally solves a problem, but in normal boot disabling all the extension, hardware acceleration and theme doesn't effective.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-firefox-issues-using-safe-mode https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems

more options

You can try to rename/remove xulstore.json in the Firefox profile folder with Firefox closed in case there is a problem with the file.

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

@cor-el Thank you for replying, but this solution didn't work.

Regularity of collapsing is almost random, but how it broken is reproducible. Every change about making visible/invisible column item, changing order of column and ascending/descending switch alters the oddity.

more options

Επιλεγμένη λύση

After update, the problem is gone. Thanks for support.