Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox 86 crashes in Debian Buster x86_64

  • 6 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 84 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από ociu

more options

After updating to Firefox 86 it always crashes at launch:

ExceptionHandler::GenerateDump cloned child 14439 ExceptionHandler::SendContinueSignalToChild sent continue signal to child ExceptionHandler::WaitForContinueSignal waiting for continue signal...

And Crash Report dialog appears. This is the "Details" dialog content:

AdapterDeviceID: 0x0126 AdapterDriverVendor: mesa/i965 AdapterDriverVersion: 18.3.6.0 AdapterVendorID: 0x8086 AvailablePageFile: 0 AvailablePhysicalMemory: 127062016 AvailableSwapMemory: 4183494656 AvailableVirtualMemory: 2200952832 BuildID: 20210222142601 CrashTime: 1614250267 DesktopEnvironment: unknown EMCheckCompatibility: true FramePoisonBase: 9223372036600930304 FramePoisonSize: 4096 InstallTime: 1614249624 IsWayland: 0 IsWaylandDRM: 0 MozCrashReason: OOB Notes: Debian GNU/Linux 10 (buster)FP(D00-L1000-W00000000-T000) WR? WR- OMTP? OMTP- ProductID: {ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384} ProductName: Firefox ReleaseChannel: release SafeMode: 1 SecondsSinceLastCrash: 641 StartupCrash: 1 StartupTime: 1614250265 ThreadIdNameMapping: 14784:"IPC I/O Parent",14785:"Timer",14786:"Netlink Monitor",14787:"Socket Thread",14788:"Permission",14793:"JS Watchdog",14794:"JS Helper",14795:"JS Helper",14796:"JS Helper",14797:"JS Helper",14799:"Cache2 I/O",14800:"Cookie",14802:"DOM Worker",14803:"IPDL Background",14807:"BackgroundThreadPool #2",14808:"QuotaManager IO",14809:"IndexedDB #1",14811:"StreamTrans #5",14815:"StreamTrans #9",14817:"StreamTrans #11",14819:"StreamTrans #13",14821:"StreamTrans #15",14822:"Worker Launcher",14823:"SoftwareVsyncThread",14824:"Compositor", Throttleable: 1 TotalPageFile: 8249114624 TotalPhysicalMemory: 4046426112 UptimeTS: 1.8864044 Vendor: Mozilla Version: 86.0

Safe mode also crashes. Headless mode is the only way I found to make it not to crash.


Thanks in advance!!

Επιλεγμένη λύση

I could not set gfx.color_management.mode in about:config page as firefox 86 crashes just at launch.

Saw from crash report information that problem was related with bug 1694670, solved yesterday in 87.b03.

I installed 87.0b3 and everything works again, the whole profile recovered (was not the case downgrading to 85). Checked the value of gfx.color_management.mode and it is set to 2 currently.

Thank you so much.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (6)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support +++++++++++++++++++++++++++ If you can't get Firefox to open, you will have to do this the hard way. https://support.mozilla.org/en-US/kb/mozillacrashreporter

Open the file browser / explorer on your computer. Note: You may have to enable Show Hidden Folders / Files. Enter this in the address bar;

Windows: %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 7/Vista: C:\Users\<username>\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win XP/2000: C:\Documents and Settings\<username>\Application Data\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted Win 10: Press <Windows> + R on the keyboard. A Run dialog will open. In the Run dialog, type %APPDATA%\Mozilla\Firefox\Crash Reports\submitted <Enter>


Mac OS: /Users/<username>/Library/Application Support/Firefox/Crash Reports/submitted Linux: /home/<username>/.mozilla/firefox/Crash Reports/submitted

Copy the most Recent 5-7 File Names in the folder. Press the Reply button. Now go to the reply box and paste them in.

Χρήσιμο;

more options

Can't get Firefox to open, so doing the hard way, but suggested folder "Crash Reports/submitted" does not exist even if Crash Report dialog says it has submmitted succesfully. There is a "Crash Reports/pending" folder with new ".extra" and ".dmp" files each time a new report is supposed to have been submitted.

Χρήσιμο;

more options

I called for more help.

Χρήσιμο;

more options

Just installed Firefox 85 and was able to send the reports from it in the "about:crashes" window:

bp-3dcf6787-b1bb-42ed-81f5-6d1d80210225 bp-b923ed9a-893e-43d0-855f-6d0d00210225 bp-5ec19095-a53e-44d4-a2c8-fd3e60210225 bp-2e8d1097-f3d4-48f7-89a1-5eb360210225 bp-642dc3a5-c35e-4249-8227-9f3400210225 bp-28a360e1-1d91-4464-9188-85ffc0210225

Thank you!

Χρήσιμο;

more options

That is a problem with QCMS (Quick Color Management System).

  • Firefox 86.0 Crash Report [@ qcms_data_create_rgb_with_gamma ]

Are you using a custom color profile for your display monitor ?

You can set the gfx.color_management.mode pref to 0 on the about:config page to disable Color Management. You need to close and restart Firefox to make the change effective.


Τροποποιήθηκε στις από το χρήστη cor-el

Χρήσιμο;

more options

Επιλεγμένη λύση

I could not set gfx.color_management.mode in about:config page as firefox 86 crashes just at launch.

Saw from crash report information that problem was related with bug 1694670, solved yesterday in 87.b03.

I installed 87.0b3 and everything works again, the whole profile recovered (was not the case downgrading to 85). Checked the value of gfx.color_management.mode and it is set to 2 currently.

Thank you so much.

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.