Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

My "Bookmarks" icon now connects me to "History". I can't find any access to my bookmarks.

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 8 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από donmcelroy

more options

Need to know how to restore my bookmarks. When I click on the icon now it connects me to "History"

Need to know how to restore my bookmarks. When I click on the icon now it connects me to "History"

Επιλεγμένη λύση

Note that the Library handles bookmarks and history and downloads, so do not get confused. Note that Firefox 85+ shows an Other Bookmarks button at the right end of the Bookmarks Toolbar.

Do you see the bookmarks in the sidebar (Ctrl+B) ?


If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This can be caused by a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

Open the Bookmarks Manager; Press the Alt or F10 key to bring up the toolbar, and select Bookmarks. Hot key is <Control> (Mac=<Command>) <Shift> B. Firefox 84+ <Control> (Mac=<Command>) <Shift> O.

more options

You lost your bookmarks? Was any other saved data affected, such as saved logins, add-ons, custom settings?

Have you been working through this article: Recover lost or missing Bookmarks

more options

I tried several of the solutions from the Support community. The last one I tried gave me a new icon shown as "Other Bookmarks" which shows up just under the icons on the top right of the screen. When I clicked on that, I did access my bookmark folders, but each of the folders is empty. So none of my bookmarks is available to me and I had lots of them. Any other suggestions will be appreciated. Thanks.

more options

Επιλεγμένη λύση

Note that the Library handles bookmarks and history and downloads, so do not get confused. Note that Firefox 85+ shows an Other Bookmarks button at the right end of the Bookmarks Toolbar.

Do you see the bookmarks in the sidebar (Ctrl+B) ?


If you use Sync then best is to disconnect Sync temporarily during troubleshooting.

This can be caused by a problem with the places.sqlite and favicons.sqlite databases in the Firefox profile folder.

  • use "Verify Integrity" button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page

If errors are reported with "Verify Integrity", close and restart Firefox or reboot and retry.

If "Verify Integrity" cannot repair places.sqlite, rename/remove all places.sqlite and favicons.sqlite files in the Firefox profile folder with Firefox closed. Firefox will rebuild places.sqlite and restore the bookmarks from a recent JSON backup in the bookmarkbackups folder.

  • keep a backup copy of places.sqlite in case a new places.sqlite database has to be created

See also:

You can use the button on the "Help -> Troubleshooting Information" (about:support) page to go to the current Firefox profile folder or use the about:profiles page.

more options

Thanks to all of you who tried to help. I did a refresh of Firefox and that cured the problem.