Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Cannot play videos on Amazon/Netflix

  • 4 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 164 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από 91sanjay

more options

Unable to play any videos on Amazon/Netflix. Just says Video unavailable. The same videos play just fine on Safari. Using a Mac Air M1.

After some investigation, it looks like the OpenH264 is not downloading (OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc. will be installed shortly.) Widevine is installed on the other hand.

Unable to play any videos on Amazon/Netflix. Just says Video unavailable. The same videos play just fine on Safari. Using a Mac Air M1. After some investigation, it looks like the OpenH264 is not downloading (OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc. will be installed shortly.) Widevine is installed on the other hand.

Επιλεγμένη λύση

It's not about OpenH264, we use Widevine for a DRM content. It looks like you still need Rosetta, see Netflix, Hulu, Disney+ or Prime error after installing Firefox version 84 on Mac.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (4)

more options

Make sure you are not blocking content.

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?


https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefox-desktop


Many site issues can be caused by corrupt cookies or cache.

Warning ! ! This will log you out of sites you're logged in to. You may also lose any settings for that website.

more options

Yes the problem is still there. I'm using firefox version 85.0 (64bit)

more options

Επιλεγμένη λύση

It's not about OpenH264, we use Widevine for a DRM content. It looks like you still need Rosetta, see Netflix, Hulu, Disney+ or Prime error after installing Firefox version 84 on Mac.

more options

Installing Rosetta fixed it. Thank you so much!