Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

How do I remove unwanted user names from drop down log in menu

  • 1 απάντηση
  • 2 έχουν αυτό το πρόβλημα
  • 26 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

When I log on to certain sites, I'm offered a list of used names that I don't use and want to remove. How do I remove them?

When I log on to certain sites, I'm offered a list of used names that I don't use and want to remove. How do I remove them?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Items in the drop-down list that have a key icon in front are logins coming from the Password Manager (Lockwise). Items without the key icon are saved form data (fall under search and form history).

You can use these steps to remove saved items from an autocomplete drop-down list.

  1. click the (empty) input field on the webpage to open the drop-down list
  2. highlight an entry in the drop-down list with cursor Down key
    do not click the mouse or press the Enter key
  3. press "Shift+Delete" or "Delete" to delete the selected (highlighted) entry

Note that hovering with the mouse doesn't work.