Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Startup tabs

more options

I want FF to open multiple sites when I first load the program. But, I don't want them all to be included as a home page selection. I can do this in Chrome and Edge, but I don't see how in FF. Currently, every time I hit the home icon in FF, all tabs are reloaded to the same tabs that are already open.

I want FF to open multiple sites when I first load the program. But, I don't want them all to be included as a home page selection. I can do this in Chrome and Edge, but I don't see how in FF. Currently, every time I hit the home icon in FF, all tabs are reloaded to the same tabs that are already open.

Επιλεγμένη λύση

You're right, Firefox doesn't have a built-in feature for that.

Some workarounds people have used over the years are:

(1) Using the pinned tabs feature

More info on that: Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away

(2) Adding URLs to your Firefox desktop shortcut (using the Properties dialog, Shortcut tab)

Usually the Target field of the shortcut is

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

and you add URLs like this

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -url https://www.mozilla.org/ -url https://www.google.com/

(3) Saving the pages in a bookmark folder, then at startup, right-click the folder > Open All in Tabs

This assumes you keep bookmarks displayed in a convenient way...

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

You're right, Firefox doesn't have a built-in feature for that.

Some workarounds people have used over the years are:

(1) Using the pinned tabs feature

More info on that: Pinned Tabs - keep favorite websites open and just a click away

(2) Adding URLs to your Firefox desktop shortcut (using the Properties dialog, Shortcut tab)

Usually the Target field of the shortcut is

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe"

and you add URLs like this

"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -url https://www.mozilla.org/ -url https://www.google.com/

(3) Saving the pages in a bookmark folder, then at startup, right-click the folder > Open All in Tabs

This assumes you keep bookmarks displayed in a convenient way...