Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Google Messages for Web is nonfunctional when Firefox History setting is set to "never remember history"

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 13 προβολές
more options

Hi,

When I visit https://messages.google.com/web/authentication with Firefox's history setting set to "never remember history", a blank white screen loads. The following custom settings allow for the site to function as expected: Always use private browsing mode unchecked Remember browsing and download history unchecked Remember search and form history unchecked Clear history when Firefox closes checked with all of the settings for this option as checked

However, when the following Firefox history setting is changed the site becomes nonfunctional: Always use private browsing mode checked

I am a security conscious user who would prefer to have Firefox never remember my history at all times. I want to be able to use the Firefox Desktop browser to utilize Messages by Google's web client. I followed all of the instructions from a similar post on the Firefox forums, https://support.mozilla.org/gl/questions/1257862 , and I isolated the history setting as the source of error to my problem. It would be helpful to all parties (Firefox users, Google Messages, and Mozilla Firefox) if we determine that this is a Google Messages' web client issue or a Firefox Browser issue.