Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Firefox suddenly will not start

  • 13 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 57 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

During class today, Firefox unexpectedly crashed on my Windows 10 PC after downloading a pdf file from my History teacher. Now, when I try to open Firefox, a transparent box quickly appears before disappearing again, not opening Firefox. I have yet to find a solution that has worked.

Όλες οι απαντήσεις (13)

more options

In the address bar, type about:crashes<enter>. Note: If any reports do not have BP- in front of the numbers/letters, click it to submit them.

The crash report is several pages of data. We need the report numbers to see the whole report.

Using your mouse, mark the most recent 7 - 10 Submitted crash reports, and copy them. Now go to the reply box and paste them in.

Please, Do not post a screenshot ! !

aboutcrashesFx57

For more help on crash reports, see; https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-crashes-asking-support

Χρήσιμο;

more options

Start Firefox in Safe Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Safe Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Χρήσιμο;

more options

Firefox wasn't able to be opened in Safe Mode either. Nothing still appears when starting it up.

Χρήσιμο;

more options

Were there any crash reports?

Some problems occur when your Internet security program was set to trust the previous version of Firefox, but no longer recognizes your updated version as trusted. Now how to fix the problem: To allow Firefox to connect to the Internet again;

  • Make sure your Internet security software is up-to-date (i.e. you are running the latest version).
  • Remove Firefox from your program's list of trusted or recognized programs. For detailed instructions, see

Configure firewalls so that Firefox can access the Internet. {web link}


Start your Computer in safe mode with network support. Then start Firefox. Try Secure websites. Is the problem still there?

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Linux+Safe+Mode Starting Any Computer In Safe Mode; Free Online Encyclopedia

Χρήσιμο;

more options

My strange finding is that my Windows Firewall allows for Firefox, but when I checked in my Program Files, I saw that there was not a Mozilla Firefox file there. This is strange because I have the application and have deleted and re-downloaded it a few times.

Χρήσιμο;

more options

How about just Firefox? Did you download Firefox from Mozilla?

Χρήσιμο;

more options

I redownloaded Firefox from Mozilla and now have the Mozilla Firefox file in my Program Files.

Χρήσιμο;

more options

Do you still have a problem?

Χρήσιμο;

more options

Yes, I still am having the problem.

Χρήσιμο;

more options

Please explain the problem in detail. What happens? What is/are the exact error message(s) ?

Χρήσιμο;

more options

When double clicking on Firefox, a Firefox Safe Mode box quickly opens before closing again. No error messages appear besides a Safe Mode box stating that it quit unexpectedly. I have included an Imgur link of a video of what occurs when I open Firefox. https://imgur.com/a/XClZn8T

Χρήσιμο;

more options

Firefox doesn't open when I double click on the icon. Sometimes, a Firefox Safe Mode box will quickly appear, and other times, a box will appear stating that Firefox unexpectedly crashed. There is no direct error message. Here's an imgur link to a video of what happens when I try to open the app: https://imgur.com/a/XClZn8T

Χρήσιμο;

more options

Sorry, current forum security sometimes delays the posting of messages. And in turn, we are not notified of those posts.

I can't get http://example.com/ to open in Firefox or in Internet Explorer.

I called for more help.

Χρήσιμο;

Κάντε μια ερώτηση

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.