Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

I have a big problem, I seem to have lost my emails. I am having 'stroke' memory loss....a little confused....I tried everything I know, (courtesy of you beautiful peeps out there....Help, it's really big mess this time...

  • Καμία απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 1 προβολή
more options

Not sure this time.......you guys have helped me before, (thanks heaps...BTW) luckily I did my Banking before it crashed! groan.....my guy has no idea...('cos he's dyslexic) ... years ago he did a course, then left it up to me! It's to do with the fact that I didn't understand how to create/data into emails & such in the first place properly...now it's a big mess, plus for the life of me I couldn't remember how to fix up my emails, plus I had that problem of the long string of data that I have 'nursed' & that has now totally disappeared! Not very easy to explain, sorry! I had about 5 years worth, Hmmmmm... But I can't explain where my emails have gone! I do still have a few listed 'bookmarks' in alphabetical order but I don't know how to restore them, (she said hopefully)! I still cannot find out where the emails 'live'.....they seem to have located themselves into a new format! (Oh yeah, about 9 months ago I figured out how to insert a 'NEW FOLDER' ..lol... that really helped.) Sigh...this has taken me about 6 hours to sort out.....I am so very grateful, I hope this time who knows, I might get to flex my Wings!! LOL....SlimSylv.....Happy New Year to you all...Stay Safe......

Πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να απαντήσετε στις δημοσιεύσεις. Παρακαλούμε ξεκινήστε μια νέα ερώτηση, αν δεν έχετε ήδη λογαριασμό.