Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

strange fonts in webpages

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 39 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I am having these strange symbols instead of the correct fonts in some webpages as well as inside some e-mail text in gmail (when viewing from browser firefox, of course). Please see attached. I deselect the setting "allow webpage to choose their own webfonts...", it solves the problem but it cause to switch to default fonts in web design tools I use (wordpress, elementor). Any suggestion of how to solve this? Thanks

Συνημμένα στιγμιότυπα

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Type about:preferences#general<enter> in the address bar. Across from fonts and colors, press the Advanced button. On the bottom, turn on Allow Web Sites To Choose Their Own.

Fonts Information - Detected via Flash http://browserspy.dk/fonts-flash.php?detail=1

Make sure you haven't enabled a High Contrast theme in the OS settings.

Also see: https://support.mozilla.org/en-US/search/advanced?q=fonts&language=en-US&product=firefox&sortby_documents=relevance&a=1&w=1

more options

You can right-click and select "Inspect Element" to open the builtin Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.


You can check in Font Book for font issues like corrupted and duplicate fonts.