Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Not able to read emails and websites

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 20 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

I have a problem not able to read some of the incoming and/or website pages which are shown as boxes with an A inside the box. All is non-readable, why ?

I have a problem not able to read some of the incoming and/or website pages which are shown as boxes with an A inside the box. All is non-readable, why ?

Επιλεγμένη λύση

This can happen if the font that is requested is corrupted or otherwise can't be accessed, possibly because the font is under control of a third-party font manager and is located in a non standard location. If Firefox isn't able to access the requested font then it falls back to a 'last resort' font that shows all glyphs as a '?' or an 'A'.


Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

We cannot help you if you don't post screenshots so that we can see the issue. Also, provide steps to replicate the issue.

more options

Επιλεγμένη λύση

This can happen if the font that is requested is corrupted or otherwise can't be accessed, possibly because the font is under control of a third-party font manager and is located in a non standard location. If Firefox isn't able to access the requested font then it falls back to a 'last resort' font that shows all glyphs as a '?' or an 'A'.