Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

desktop esni not working . set to 3 in trr aboutconfg all othere settings are the right ones.

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 58 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hi , am a firefox supporter. esni not working in beta firefox desktop or firefox desktop. setup all the settings in aboutconfig trr mode 3 allso tried 2 did the clouflare check everyting ok except esni. appreciate your help people. thanks for your time in advance.

Επιλεγμένη λύση

The decision has been made to switch from ESNI to ECH (Encrypted Client Hello).

  • Bug 1667801 - Cloudflare reports ESNI is no longer working (ECH)

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

The decision has been made to switch from ESNI to ECH (Encrypted Client Hello).

  • Bug 1667801 - Cloudflare reports ESNI is no longer working (ECH)

(please do not comment in bug reports
https://bugzilla.mozilla.org/page.cgi?id=etiquette.html
)