Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Opening links in new tabs doen't work

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 17 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Hi,

I just downloaded Firefox on my new PC (laptop) but for an unknown reason opening a link in a new tab doesn't work. Opening a link in a new window doesn't work either, and opening the link in a new private window does not work either. It is getting frustrating to say the least, as I've never encountered this problem before and I have no idea what to do. :)

Thank you kindly in advance for your help!

Hi, I just downloaded Firefox on my new PC (laptop) but for an unknown reason opening a link in a new tab doesn't work. Opening a link in a new window doesn't work either, and opening the link in a new private window does not work either. It is getting frustrating to say the least, as I've never encountered this problem before and I have no idea what to do. :) Thank you kindly in advance for your help!

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Does it make a difference if try this in a new window in case there is a problem with the current window ?

Can you open the link with a left-click in the current tab or via Shift + left-click in a new window or via a middle-click in a new tab ?