Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Make "This time, search with:" option submit the search without pressing Shift

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 83 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από jscher2000

more options

Firefox 83 changed how the search engine options work: Selecting a search engine at the bottom of the search panel now enters search mode for that engine, allowing you to see suggestions (if available) for your search terms. The old behavior (immediately performing a search) is available with a shift-click.

I personally use the old behavior (submit immediately after clicking the option) much more often than I need to see the search suggestion. Is there an option to make the old behavior the default without pressing shift?

Thanks!

Επιλεγμένη λύση

There is a temporary preference for this, but it will go away in a future update:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste oneOffs and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.urlbar.update2.oneOffsRefresh preference to switch the value from true to false

Hopefully they will decide to add a permanent option after the "update2" work is completed, but I haven't been following this project so I don't know what is planned.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Επιλεγμένη λύση

There is a temporary preference for this, but it will go away in a future update:

(1) In a new tab, type or paste about:config in the address bar and press Enter/Return. Click the button accepting the risk.

(2) In the search box in the page, type or paste oneOffs and pause while the list is filtered

(3) Double-click the browser.urlbar.update2.oneOffsRefresh preference to switch the value from true to false

Hopefully they will decide to add a permanent option after the "update2" work is completed, but I haven't been following this project so I don't know what is planned.