Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Add and modify Bookmarks

  • 5 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 56 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από FredMcD

more options

Hi, Since long time ago (I don't know when it started) I can't add or modify any Bookmarks ! I have a window oppening with nothing inside. If I try to mofify an old bookmark, I can change the name but not the link :-( Is there anythings to do like repar or delet a file ? Thx for any helper !

Hugo

Hi, Since long time ago (I don't know when it started) I can't add or modify any Bookmarks ! I have a window oppening with nothing inside. If I try to mofify an old bookmark, I can change the name but not the link :-( Is there anythings to do like repar or delet a file ? Thx for any helper ! Hugo
Συνημμένα στιγμιότυπα

Επιλεγμένη λύση

The places.sqlite file contains your History and Bookmarks. And it looks like it is corrupted.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox. The browser should then create a new place.sqlite and recover your bookmarks from the backup files.

Note: Your history is not backed up and will be lost.

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (5)

more options

If you have sync, and there is a problem anywhere, Shut Down Sync Immediately On All Devices to prevent the problem from spreading. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again.


[v57+] Places Maintenance is built into Firefox.

Type about:support<enter> in the address bar.

You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button.

When done, copy and post the results here.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional

more options

FredMcD said

If you have sync, and there is a problem anywhere, Shut Down Sync Immediately On All Devices to prevent the problem from spreading. Once the problem is fixed, perform the same repair on all computers/profiles before using sync again. [v57+] Places Maintenance is built into Firefox. Type about:support<enter> in the address bar. You will find Places Database near the bottom. Press the Verify Integrity button. When done, copy and post the results here. https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-bookmarks-and-history-will-not-be-functional

Hi FredMcD,

Thank you for your help.

Here are the results :

> Task: checkIntegrity - Unable to check places.sqlite integrity: Error: Error(s) encountered during statement execution: > Task: invalidateCaches - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: checkCoherence - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: expire - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: originFrecencyStats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: vacuum - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: stats - The task queue was cleared by an error in another task. > Task: _refreshUI - The task queue was cleared by an error in another task.

It doesn't sound good…

more options

Επιλεγμένη λύση

The places.sqlite file contains your History and Bookmarks. And it looks like it is corrupted.

Type about:support<enter> in the address bar.

Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox.

Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox. The browser should then create a new place.sqlite and recover your bookmarks from the backup files.

Note: Your history is not backed up and will be lost.

more options

FredMcD said

The places.sqlite file contains your History and Bookmarks. And it looks like it is corrupted. Type about:support<enter> in the address bar. Under the page logo on the left side, you will see Application Basics. Under this find Profile Folder. To its right press the button Show Folder. This will open your file browser to the current Firefox profile. Now Close Firefox. Locate the above file. Then rename or delete it. Restart Firefox. The browser should then create a new place.sqlite and recover your bookmarks from the backup files. Note: Your history is not backed up and will be lost.Welldone ! THANK YOU FredMcD !!!!

more options

Glad to help. Safe Surfing.