Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Notification bar of PDF viewer freezes

  • 2 απαντήσεις
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 12 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από david.planner

more options

I think I have a bug to report:

When I browse a website with an embedded PDF viewer (must be a Firefox default viewer because I haven't installed any other plug-ins), a notification bar on top of the website (right under the bookmark bar) pops up saying (translated from German): [Icon: ?] The PDF-document is not displayed correctly. [Button: "view with other app"] [Button: "x" for closing the bar].

The PDF viewer works, so the error seems unneccessary, but what really bothers me is that the bar can't be closed. Clicking the X-button on the very right doesn't work - the bar frozen until I restart the browser or close the tab. This problem exists already since summer, so at least for 2 or more updates.

Επιλεγμένη λύση

Sorry for my late reply! Only a few days after my initial post, I installed to the next newer version 83.0 (64-Bit). Since that the described bar can be hidden by clicking the "x" icon, so it seems to be solved :)

Ανάγνωση απάντησης σε πλαίσιο 👍 0

Όλες οι απαντήσεις (2)

more options

Can you please describe that it occurs at the specific website or everywhere. And also describe in detail about your experience.

more options

Επιλεγμένη λύση

Sorry for my late reply! Only a few days after my initial post, I installed to the next newer version 83.0 (64-Bit). Since that the described bar can be hidden by clicking the "x" icon, so it seems to be solved :)