Αναζήτηση στην υποστήριξη

Προσοχή στις απάτες! Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου ή να μοιραστείτε προσωπικά δεδομένα. Αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής «Αναφορά κατάχρησης».

Learn More

Unchecking "Delete cookies and site data when Forefox is closed"

 • 1 απάντηση
 • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
 • 1 προβολή
 • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Some time ago, I checked (I think) the field "Delete cookies and site data when Forefox is closed" and since then I can no longer open any incoming e-mail. How do I uncheck that box? Why can I no longer open any e-mail? All I see is a "loading" message, nothing else.

Please, help. The alternative for me is to uninstall Firefox and use Microsoft Edge.

Thank you.

Some time ago, I checked (I think) the field "''Delete cookies and site data when Forefox is closed''" and since then I can no longer open any incoming e-mail. How do I uncheck that box? Why can I no longer open any e-mail? All I see is a "loading" message, nothing else. Please, help. The alternative for me is to uninstall Firefox and use Microsoft Edge. Thank you.

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options

Did you already try to undo this setting in "Options/Preferences -> Privacy & Security"?

 • Options/Preferences -> Privacy & Security ->"Delete cookies and site data when Firefox is closed"

You can possibly try to create an allow exception for involved origins (domains).


This issue can be caused by corrupted cookies or blocked cookies.


If you use extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) that can block content (Adblock Plus, NoScript, Disconnect, Ghostery, Privacy Badger, uBlock Origin) always make sure such extensions do not block content.

Firefox shows a purple shield instead of a gray shield at the left end of the location/address bar in case Enhanced Tracking Protection is blocking content. You can click shield icon for more detail and possibly disable the protection. You can check the Web Console for messages about blocked content.


You can try these steps in case of issues with webpages:

You can reload webpage(s) and bypass the cache to refresh possibly outdated or corrupted files.

 • hold down the Shift key and left-click the Reload button
 • press "Ctrl + F5" or press "Ctrl + Shift + R" (Windows,Linux)
 • press "Command + Shift + R" (Mac)

Clear the Cache and remove the Cookies for websites that cause problems via the "3-bar" Firefox menu button (Options/Preferences).

"Remove the Cookies" for websites that cause problems:

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data: "Manage Data"

"Clear the Cache":

 • Options/Preferences -> Privacy & Security
  Cookies and Site Data -> Clear Data -> Cached Web Content: Clear

Start Firefox in Safe Mode to check if one of the extensions ("3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Extensions) or if hardware acceleration or userChrome.css is causing the problem.

 • switch to the DEFAULT theme: "3-bar" menu button or Tools -> Add-ons -> Themes
 • do NOT click the "Refresh Firefox" button on the Safe Mode start window