Αναζήτηση στην υποστήριξη

Αποφύγετε τις απάτες υποστήριξης. Δεν θα σας ζητήσουμε ποτέ να καλέσετε ή να στείλετε μήνυμα σε κάποιον αριθμό τηλεφώνου, ή να μοιραστείτε προσωπικές πληροφορίες. Παρακαλούμε αναφέρετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα μέσω της επιλογής “Αναφορά κατάχρησης”.

Learn More

Zotero - How to get it to work with FF bookmarks

  • 1 απάντηση
  • 1 έχει αυτό το πρόβλημα
  • 49 προβολές
  • Τελευταία απάντηση από cor-el

more options

Some people recommended here using Zotero in order to keep the functionality of the "Description" field in bookmarks which was taken away after v. 62. Unfortunately a) There is zero information here on actually using it and achieving any sort of acceptable results re: bookmarks, and b) It's complicated and it doesn't even import the bookmarks file.

I installed Zotero v 5. Have to also install Zotero for Firefox extension. This is hidden in documentation (one or the other does basically nothing, have to install both). I tried to import FF bookmarks.html, it proceeded to use 50% of CPU resources, memory used by the program went up to 800 MB, and after 15 minutes the import bar was at 0%. I tried to import the bookmarks.json file, it doesn't support it.

Any suggestions?

Όλες οι απαντήσεις (1)

more options